Kategorie

Dostawa

Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym Porcelana Bogucice sp. z o.o. jest pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą.

2. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego www.porcelanabogucice.pl jest firma: 
Porcelana Bogucice sp. z o.o., 40-246 Katowice, ul. Porcelanowej 23 

NIP: 9542759335, REGON: 362806501, KRS: 0000582186

OFERTA SKLEPU

1. Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie całej Polski.

2. Przedmiotami transakcji prowadzonych są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach internetowych Sklepu Porcelana Bogucice sp. z o.o. w chwili składania zamówienia.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych

4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta chyba, że w opisie produktu jest inaczej.

ZAMÓWIENIE

1. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu po uprzedniej rejestracji i załogowaniu się.

2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Porcelana Bogucice sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, które będą wykorzystane tylko do realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu jego potwierdzenia.

2. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym Porcelana Bogucice sp. z o.o.

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą email), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia obsługa sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.

5. Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia, np. z powodu chwilowego braku towaru w magazynie. W razie braków wynikłych z winy producenta Sklep ma prawo zaproponować Nabywcy produkt zbliżony cenowo i wizualnie. W razie nie zaakceptowania propozycji, Nabywca ma prawo odstąpić od zamówienia.

6. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest faktura lub paragon każdorazowo dołączane przez Sprzedawcę do przesyłki. Jeśli przy złożeniu zamówienia Nabywca podał swój numer identyfikacyjny NIP Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę VAT. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Porcelana Bogucice sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

7. W momencie wysyłki towaru, Nabywca otrzymuje od Porcelana Bogucice sp. z o.o. potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.

8. Nabywca jest informowany pocztą elektroniczną lub telefoniczne o przyjęciu zamówienia i każdorazowej zmianie statusu realizacji zamówienia. 
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia 
b) zamówienie w trakcie realizacji - towar na magazynie 
c) zamówienie zrealizowane - towar wysłany 
d) zmiana terminu realizacji zamówienia - towar chwilowo niedostępny 
d) zamówienie anulowane - brak potwierdzenie przez Klienta, brak towaru

FORMY PŁATNOŚCI

1. Przelewem przed dostawą towaru na konto Porcelana Bogucice sp. z o.o. na podstawie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienie, w którym podana będzie całkowita kwota wraz z kosztem dostawy, numer zamówienia oraz rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

2. W przypadku płatności przelewem, firma Porcelana Bogucice sp. z o.o. rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia oraz nazwę artykułów zamówionych w sklepie. Z chwilą wpłynięcia należności na konto sklepu Porcelana Bogucice sp. z o.o. towar zostaje wysłany.

OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ

1. Sklep pobiera opłaty za dostarczenie pod wskazany adres zakupionego towaru w wysokości 29,90 zł.

2. W ramach promocji "DOSTAWA GRATIS!" przy zakupie towrów w Sklepie powyżej 500 zł koszty dostawy pokrywa Sklep.

3. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

4. Istnieje możliwość odbioru własnego zakupionego towaru w Sklepie w salonach fabrycznych po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą realizującą zamówienie.

TRANSPORT I PRZYJĘCIE TOWARU

1. Zakupione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

2. W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę Nabywcy, zakupione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy. Fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub pocztą elektroniczną odpowiednio wcześniej - przed wysłaniem przesyłki z zamówieniem.

3. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia zewnętrze należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę, a warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Reklamacji".

4. W razie rażącej niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Porcelana Bogucice sp. z o.o.

5. Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot zakupionego towaru pokrywa Nabywca. Nie przyjmujemy przesyłek zwrotnych za pobraniem. Wartość zwróconego towaru nastąpi przelewem, na podaną pełną nazwę, adresu i numeru rachunku bankowego Klienta. Dane te należy dostarczyć Porcelana Bogucice sp. z o.o. za pomocą poczty elektronicznej lub faxu.

6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji przez Porcelana Bogucice sp. z o.o.

7. Sklep zastrzega sobie wystapinie nieznacznych krzywizn i nakłuć w odlewach porcelanowych oraz zdobieniach wynikających z procesów technologicznych wykonywanych ręcznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie akceptuje powyższy regulamin.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Nabywca obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Nabywca i powiadomić o tym fakcie, aby usunął jego konto.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem a Nabywcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.